במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

אודות

האתר במעגל הספרות, מנוהל על-ידי המורה לספרות אורית וייסלברג. האתר משמש כאמצעי לפעילות מתוקשבת בינה לבין התלמידים בחטיבת הביניים ע"ש משה שרת, בנתניה. באתר קיימות פעילויות ומשימות מתוקשבות ושאינן כאלו, בהקשר לחומר הנלמד בכיתה.

book