במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

משימה יצירתית על המחזה "הקמצן" מאת מולייר, תשע"ז

2017-04-02 01:21:06 מאת המורה אורית

מצ"ב משימה על המחזה "הקמצן" מאת מולייר.

iconלהורדת הקובץ המצורף

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, שכבת ט'