במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

עבודות תלמידים על המחזה "הקמצן" מאת מולייר

2017-04-02 01:23:53 מאת המורה אורית

הכינו: איתי ליפסקי ושון פרידמן, ט6.

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, שכבת ט'