במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

סודו של מספר הסיפורים : משחק ,תשס"ח

2017-12-23 23:05:06 מאת המורה אורית

לפניכם משחק על הסיפור העממי "סודו של מספר הסיפורים"

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, שכבת ז'