במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

"פיצוח" מבנה של שאלה כבסיס לכתיבת תשובה הולמת

2009-11-03 01:11:47 מאת המורה אורית

כבמהלך שנות הלימוד שלנו, אנו נדרשים לענות באופן הולם על שאלות בכתב: במבחנים או תוך כדי הכנת שיעורי בית, ואם בעל-פה. לפיכך, כדאי שנכיר מורכבויות של שאלות בתחומי דעת שונים, נזהה את מילות השאלה וההוראה המרכיבות את השאלות, נבין את משמעותן וכך נוכל לענות בהתאם למה שנשאלנו.
בפעילות זו תחשפו למילות ההוראה והשאלה ותתבקשו ל"נתח" שאלות ולסכם את ממצאיכם.

iconלהורדת הקובץ המצורף

מצב ההודעה: סגורה לתגובות