במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

דיאגרמות כטקסט מידעי בלתי מילולי

2010-01-15 17:27:08 מאת המורה אורית

בפעילות זו תכירו סוגים שונים של דיאגרמות המתפקדות כטקסט מידעי, חזותי ובלתי מילולי. תתבקשו לענות על שאלות שתעזורנה לכם להפיק את המידע הנתון בדיאגרמות ולהמליל אותו במילים.

iconלהורדת הקובץ המצורף

מצב ההודעה: סגורה לתגובות