במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

"הממלכה של קנסקי": תוצרי עבודות יצירתיות בעקבות קריאה תשע"א

2011-06-11 13:47:22 מאת המורה אורית

משחק זיכרון בעקבות הספר "הממלכה של קנסקי" מאת מייקל מורפורגו, הוכן ע"י תורי אילדטוב (ז- 3).

הספינה "פגי סו" בה הפליגה משפחתו של מייקל מתוך הספר "הממלכה של קנסקי", הדר בוחניק (ז- 3).

משחק רביעיות בהקשר לספר "הממלכה של קנסקי", ספיר חיקי (ז- 3).

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, בשמחת הקריאה