במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

מצגת שמסכמת את פעילות הקריאה בחטיבת הביניים "שרת",תשע"ו

2016-09-27 13:19:22 מאת המורה אורית

מצגת שמסכמת את פעילות הקריאה בחטיבת הביניים "שרת", תשע"ו

iconלהורדת הקובץ המצורף

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, בשמחת הקריאה