במעגל הספרות

אתר העזר בספרות של המורה אורית וייסלברג

סוגות בספרות תשע"א

2011-03-26 15:54:33 מאת המורה אורית

דף הפעילות שניתן לתלמידים כפעילות פתיחה לנושא "שמחת הקריאה".

iconלהורדת הקובץ המצורף

מצב ההודעה: סגורה לתגובות, בשמחת הקריאה